Formulář

     
 

 

 

 

 

Vaše jméno

 

 

 

 

   
 
   
   
     

Formuláře bývají zpravidla soubory s příponou htm, nebo html (pozor kód html formuláře může být prostřednictvím příkazu echo vložen i do souboru s příponou php). Kód formuláře a formulářových prvků se vkládá do těla stránky přímo mezi tagy <body></body>. Formulář můžeme vložit do upravované stránky prostřednictvím programu Frontpage 2003 odkazem z menu Vložit>Formulář>Formulář. Kód formuláře se skládá z těchto tagů:

<form method="POST" action="*">

</form>

 

Formulář je ohraničen párovými tagy <form> a </form>. Všechny formulářové prvky, které jsou mezi těmito dvěma tagy, odesílají data do nich vložená aktivací skriptu (třeba stiskem tlačítka odeslat).

* - zde vkládáme název souboru ve kterém je prováděcí skript

Abychom mohli do formuláře vkládat data a odesílat je, používáme různé formulářové prvky. Formulářové prvky jsou předem naprogramované a v programu Frontpage 2003 je najdeme je podobně jako odkaz na vložení celého formuláře v menu Vložit>Formulář. V této základní lekci použijeme formulářové prvky dva a sice odesílací tlačítko(input type submit), kterým můžeme celý formulář odeslat a prvek Textové pole (Input type text), kterým můžeme do formuláře vkládat z klávesnice textové hodnoty.

<input type="submit" value="Odeslat" name="B1" style="background-color: #008000"><p align="center">
 

input type="submit" - typ formulářového prvku: odesílací tlačítko.

value="Odeslat" - Text na tlačítku, eventuelně hodnota, která je nastavená pro proměnnou B1 (vysvětlení zde)

name="B1" - jméno prvku, ve formuláři nesmí být stejná jména pro dva různé prvky. Jméno je prvku pak v prováděcím skriptu použito s přidáním dolarového znaménka jako jméno proměnné.

* - zde vkládáme název souboru ve kterém je prováděcí skript

 

<input type="text" name="jmeno" size="30">
 

input type="text" - typ formulářového prvku: textové pole - slouží pro odesílání textových řetězců, které není třeba skrývat (není vhodné je používat na vkládání hesla).

value="" - Text v uvozovkách se objeví v poli formulářového prvku jako přednastavený při najetí na stránku. Lze ho dále přepisovat a celá sekvence také nemusí být vůbec použita.

name="text" - jméno prvku, ve formuláři nesmí být stejná jména pro dva různé prvky. Jméno je prvku pak v prováděcím skriptu použito s přidáním dolarového znaménka jako jméno proměnné. V tomto případě se jméno "text" v prováděcím skriptu objeví pod názvem "$text".

size="30" - do formulářového pole je možné vložit maximálně 30 znaků. Sekvence nemusí být použita.

kód pro opsání:

<form method="POST" action="*">
 

<input type="text" name="jmeno" size="30">

<input type="submit" value="Odeslat" name="B1" style="background-color: #008000"><p align="center">


</form>
* - zde vkládáme název souboru ve kterém je prováděcí skript