Prováděcí skript

Prováděcí skript je v našem případě soubor s příponou php, který zpracovává data odeslaná z formuláře a nějakým způsobem je dále interpretuje. Pár informací k jazyku php, než budu vysvětlovat dále:

1, Jazyk php je kompatibilní s kódem html. Za použití určitých pravidel můžete oba jazyky kombinovat v jednom souboru, nebo z jednoho html souboru dále odkazovat na soubor php.

2, Pokud je soubor s kódem v jazyce php na serveru a "podíváme-li" se na něj prohlížečem, chová se, pokud v něm výslovně nejsou instrukce k zobrazení určitých částí kódu, jako neviditelný. To je výhodné zejména proto, že uživatel nemůže vidět na stránkách co nechceme aby viděl (prováděcí části kódů, utajované informace apod.)

3, Php soubor nemůžete programovat v editoru html souborů jakým je Frontpage 2003. Potřebujete na to jiný program (my používáme Pspad).

A nyní si tedy vytvoříme první php prováděcí skript. Spustíme pspad a zadáme vytvořit nový soubor a jako typ zadáme php. Objeví se nám prázdný soubor s tagy php, které nám označují začátek a konec kódu.

<?php


//To co je za dvěma lomítky je řádkový komentář, píšeme je j tam, kde chceme lidem něco vysvětlit, nebo si udělat poznámku.

//tagy <?php a ?> ohraničují začátek a konec php kódu, stejně jako <html> a </html>


?>

Při programování můžeme použít příkaz echo. Vše co je v uvozovkách je viditelné. Prozatím zadáváme jen text. Všimněte si, že celý příkaz je zakončen středníkem. Na ten se často zapomíná a pak nám při zkoušení skript vykazuje chybu, tak pozor na to.

<?php


//první zkouška příkazu echo - zobrazení obyčejného zápisu.

echo "Toto je první zkouška textu, tento nápis se při spuštění objeví černou barvou na bílem pozadí";

 

?>

úkol 1: Vytvořte si první php soubor (viz obr. výše), přesuňte jej na server a vyzkoušejte si, jak funguje příkaz echo.

Příkaz echo můžeme kombinovat s proměnnými, které používáme v našem formuláři. Zde to již začíná být zajímavé a hlavně v praxi použitelné. Pro kombinaci, která nám spojí normální text s proměnou používáme tečky (viz následující příklad).

 

<?php


//první zkouška příkazu echo - zobrazení obyčejného zápisu.

echo "Toto je první zkouška textu, tento nápis se při spuštění objeví černou barvou na bílem pozadí";

//další zkouška. Tento příkaz echo nám zobrazí pouze text zadaný ve vstupním formuláři do proměnné

echo $jmeno;

//a poslední zkouška - propojíme normální přednastavený text s proměnnou

echo "Ahoj " . $jmeno . " také tě zdravím.";

?>

úkol 2: Změňte již vytvořený php soubor tak, aby vám vypsal odpověď na zadané jméno v přihlašovacím formuláři. Nezapomeňte ve formuláři správně vyplnit jméno prováděcího skriptu (mělo by se shodovat s názvem souboru ve kterém je prováděcí skript a mělo by být s formulářem ve stejné složce).