Semafor

Tvým úkolem v dnešním projektu je naprogramovat internetový semafor, který bude v jednom souboru s příponou php. Výsledek by měl vypadat takto. Řešení je zde, pokud máte vše hotovo porovnejte své řešení s tím, které jsem vytvořil já (naleznete zde).

Nápověda:

1, Podobný semafor můžeme samozřejmě vytvořit různými způsoby, my ho ovšem budeme programovat v php. Proto, abychom ho mohli úspěšně realizovat potřebujeme dát do jednoho souboru formulář s přepínacími políčky a prováděcí skript.

2, Určitě použijete php příkaz echo, který funguje takto:

    echo "Tento text bude zobrazený";  //příkaz echo uzavírá do uvozovek to co chceme zobrazit, sám se nezobrazuje. Musíme ho vždy ukončit středníkem.

    echo "Výsledek výpočtu".$vysledek; //v příkazu echo můžeme spojovat text s proměnnými, oddělujeme je tečkou a proměnné jsou vždy mimo uvozovky.

    echo "text<br>odřádkovaný text"; //v příkazu echo můžeme vkládat html tagy (ty uzavíráme do uvozovek). Tyto tagy se normálně zobrazují, takže můžeme tímto způsobem zobrazovat klidně i obrázky. Pozor - pokud jsou součástí html tagu uvozovky je třeba před ně vložit zpětné lomítko \". Příklad příkazu echo, který vám dávám za příklad vám zarovná dva texty pod sebe (vyzkoušejte si to).

3, Určitě použijete podmínkové příkazy - pro připomínku - jak se píší podmínkové příkazy:

    if ($vysledek==1) //Jestliže je $vysledek roven 1 (použijeme dvě rovná se vedle sebe. Pozor, to je častá chyba)
        {
        //
..Zde vložíme příkazy, které se provedou pokud je proměnná $vysledek rovná hodnotě 1.
        }
        elseif ($vysledek==2) //Nebo jestliže je $vysledek roven 2
        {
        //
..Zde vložíme příkazy, které se provedou pokud je proměnná $vysledek rovná hodnotě 2.
        }
        else //Jestliže není $vysledek roven 1, ani 2 proveď to co je ve složených závorkách
        {
        //
..Zde vložíme příkazy, které se provedou pokud není proměnná $vysledek rovná hodnotě 1, ani hodnotě 2.
        }

4, Budete také potřebovat obrázky semaforů, můžete použít tyto: