Kód souboru editovat_obyvatel_form1.php pro opsání

<?php
/*Kroužek webdesignu DDM Chomutov - projekt databáze města - editace obyvatele 1*/

echo"<html>
<head>
<meta http-equiv=\"Content-Language\" content=\"cs\">
<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=windows-1250\">
<title>Registr obyvatel mého města</title>
</head>

<body>
<div align=\"center\">
<table border=\"1\" width=\"80%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" bordercolor=\"#000000\" id=\"table2\" bgcolor=\"#FFFFCC\">
<tr>
<td>
<div align=\"center\">
<table border=\"0\" width=\"100%\" id=\"table3\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" bordercolor=\"#000000\" >
<tr>
<td >
<p align=\"center\"><b><font size=\"6\">Registr obyvatel mého města</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td >&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\">
<a target=\"_self\" href=\"vypis.php\">Výpis všech obyvatel</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\">
<a target=\"_self\" href=\"statistika.php\">Statistika</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\">
<a target=\"_self\" href=\"novy_obyvatel.php\">Nový obyvatel</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\">
Editovat obyvatele</td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\">
<a target=\"_self\" href=\"smazat_obyvatele.php\">Smazat obyvatele</a></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align=\"center\"><b><font size=\"5\">Editovat obyvatele města</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><p align=\"center\">";
/*--------------Formulář pro odeslání údajů------------------------------------*/
echo "<form method=\"POST\" action=\"editovat_obyvatele.php?volba=1\">
<div align=\"center\">
<table border=\"1\" width=\"80%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" bordercolor=\"#000000\" id=\"table4\" bgcolor=\"#FFFFFF\">
<tr>
<td>
<div align=\"center\">
<table border=\"0\" width=\"860\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" id=\"table5\">
<tr>
<td align=\"center\" width=\"860\"><p align=\"center\"><font color=\"#FF0000\">Vyber obyvatele pro další editaci.</font></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\" width=\"860\">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\" width=\"860\">
<table border=\"1\" width=\"100%\" bordercolor=\"#000000\" id=\"table2\">
<tr>
<td width=\"10\">&nbsp;</td>
<td align=\"center\"><b>Jméno</b></td>
<td align=\"center\"><b>Příjmení</b></td>
<td align=\"center\"><b>Věk</b></td>
<td align=\"center\"><b>Zaměstnání</b></td>
<td align=\"center\"><b>Pohlaví</b></td>
</tr>";
$i=1;
for ($i; $i<=$num_vypis; $i++) //smyčka, která nám cykluje přesně tolikrát, kolik je záznamů v databázi
{
$vypis_data=mysql_fetch_array($data); //data jsme z databáze získali ve formátu pole, tímto příkazem je budeme postupně po jedné zobrazovat
echo"<tr>
<td align=\"center\"><input type=\"radio\" value=\"".$vypis_data['id_obyvatel']."\" checked name=\"id_obyvatel\"></td>
<td align=\"center\">".$vypis_data['jmeno']."</td>
<td align=\"center\">".$vypis_data['prijmeni']."</td>
<td align=\"center\">".$vypis_data['vek']."</td>
<td align=\"center\">".$vypis_data['zamestnani']."</td>
<td align=\"center\">".$vypis_data['pohlavi']."</td>
</tr>";
} //konec zobrazovací smyčky

echo"</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<p align=\"center\">
<input type=\"submit\" value=\"Odeslat\" name=\"B1\"></p>
</form>";
/*--------------Konec formuláře------------------------------------------------*/
echo"</td>
</tr><tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>";
?>