Kód souboru editovat_obyvatel_form2.php pro opsání

<?php
/*Kroužek webdesignu DDM Chomutov - projekt databáze města - formulář pro editaci zvoleného obyvatele 2*/

echo"<html>
<head>
<meta http-equiv=\"Content-Language\" content=\"cs\">
<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=windows-1250\">
<title>Registr obyvatel mého města</title>
</head>

<body>
<div align=\"center\">
<table border=\"1\" width=\"80%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" bordercolor=\"#000000\" id=\"table2\" bgcolor=\"#FFFFCC\">
<tr>
<td>
<div align=\"center\">
<table border=\"0\" width=\"100%\" id=\"table3\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" bordercolor=\"#000000\" >
<tr>
<td >
<p align=\"center\"><b><font size=\"6\">Registr obyvatel mého města</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td >&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\">
<a target=\"_self\" href=\"vypis.php\">Výpis všech obyvatel</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\">
<a target=\"_self\" href=\"statistika.php\">Statistika</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\">
<a target=\"_self\" href=\"novy_obyvatel.php\">Nový obyvatel</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\">
Editovat obyvatele</td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\">
<a target=\"_self\" href=\"smazat_obyvatele.php\">Smazat obyvatele</a></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align=\"center\"><b><font size=\"5\">Editovat obyvatele města</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><p align=\"center\">";
/*--------------Formulář pro odeslání údajů------------------------------------*/
echo "<form method=\"POST\" action=\"editovat_obyvatele.php?volba=2\">
<div align=\"center\">
<table border=\"1\" width=\"80%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" bordercolor=\"#000000\" id=\"table4\" bgcolor=\"#FFFFFF\">
<tr>
<td>
<div align=\"center\">
<table border=\"0\" width=\"860\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" id=\"table5\">
<tr>
<td align=\"center\" width=\"888\" colspan=\"3\"><p align=\"center\"><font color=\"#FF0000\">Můžete upravovat zvolenou položku - obyvatel města ".$vypis_data_pro_hlaseni['jmeno']." ".$vypis_data_pro_hlaseni['prijmeni']."</font></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\" width=\"888\" colspan=\"3\">&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
<td align=\"center\" width=\"200\">&nbsp;</td>
<td align=\"center\" width=\"688\" colspan=\"2\">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\" width=\"200\" bgcolor=\"#C0C0C0\">
<b>Jméno</b></td>
<td align=\"center\" width=\"688\" colspan=\"2\" bgcolor=\"#C0C0C0\">
<input type=\"hidden\" name=\"id_obyvatel\" value=\"".$vypis_data_pro_hlaseni['id_obyvatel']."\">
<input type=\"text\" name=\"jmeno\" value=\"".$vypis_data_pro_hlaseni['jmeno']."\" size=\"40\"></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\" width=\"200\">&nbsp;</td>
<td align=\"center\" width=\"688\" colspan=\"2\">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\" width=\"200\" bgcolor=\"#C0C0C0\">
<b>Příjmení</b></td>
<td align=\"center\" width=\"688\" colspan=\"2\" bgcolor=\"#C0C0C0\">
<input type=\"text\" name=\"prijmeni\" value=\"".$vypis_data_pro_hlaseni['prijmeni']."\" size=\"40\"></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\" width=\"200\">&nbsp;</td>
<td align=\"center\" width=\"688\" colspan=\"2\">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\" width=\"200\" bgcolor=\"#C0C0C0\">
<b>Věk <font color=\"#FF0000\">(vyplňte celé číslo)</font></b></td>
<td align=\"center\" width=\"688\" colspan=\"2\" bgcolor=\"#C0C0C0\">
<input type=\"text\" name=\"vek\" value=\"".$vypis_data_pro_hlaseni['vek']."\" size=\"20\"></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\" width=\"200\">&nbsp;</td>
<td align=\"center\" width=\"688\" colspan=\"2\">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\" width=\"200\" bgcolor=\"#C0C0C0\">
<b>Povolání </b></td>
<td align=\"center\" width=\"688\" colspan=\"2\" bgcolor=\"#C0C0C0\">
<input type=\"text\" name=\"zamestnani\" value=\"".$vypis_data_pro_hlaseni['zamestnani']."\" size=\"40\"></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\" width=\"200\">&nbsp;</td>
<td align=\"center\" width=\"688\" colspan=\"2\">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\" width=\"200\" bgcolor=\"#C0C0C0\">
<b>Pohlaví</b></td>
<td align=\"center\" width=\"342\" bgcolor=\"#C0C0C0\">
muž&nbsp;&nbsp;
<input type=\"radio\" value=\"M\" ".$pole1." name=\"pohlavi\"></td>
<td align=\"center\" width=\"346\" bgcolor=\"#C0C0C0\">
žena&nbsp;&nbsp;
<input type=\"radio\" name=\"pohlavi\" ".$pole2." value=\"Z\"></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\" width=\"200\">&nbsp;</td>
<td align=\"center\" width=\"688\" colspan=\"2\">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<p align=\"center\">
<input type=\"submit\" value=\"Odeslat\" name=\"B1\"></p>
</form>";
/*--------------Konec formuláře------------------------------------------------*/
echo"</td>
</tr><tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>";
?>