Kód souboru statistika.php pro opsání

<?php
/*Kroužek webdesignu DDM Chomutov - statistika obyvatel města*/

$query = "SELECT * FROM `mesto` order by `prijmeni` asc"; //do proměnné $query vložíme příkaz co všechno chceme zobrazit, v tomto případě vše a seřazené abecedně podle příjmení.
include "link.php"; //aktivujeme připojovací sekvenci ze souboru link.php
$data=mysql_query($query, $link); //odesíláme dotaz na server, v proměnné $data máme údaje z databáze, které nám server vrátil zpět
$num_vypis=Mysql_num_rows($data); //v proměnné $num_vypis bude uložená informace kolik údajů je v databázi
$pocet_obyvatel_mesta=$num_vypis;

$query = "SELECT * FROM `mesto` where `pohlavi`='M'"; //do proměnné $query vložíme příkaz co všechno chceme zobrazit, v tomto případě v3echnz obzvatele mužského pohlaví.
include "link.php"; //aktivujeme připojovací sekvenci ze souboru link.php
$data1=mysql_query($query, $link);
$num_vypis_pohlavi=Mysql_num_rows($data1); //v proměnné $num_vypis bude uložená informace kolik údajů je v databázi
$pocet_obyvatel_mesta_muzi=$num_vypis_pohlavi; //počet mužů
$pocet_obyvatel_mesta_zeny=$pocet_obyvatel_mesta-$pocet_obyvatel_mesta_muzi; //počet žen
/*-----formování grafu poměru pohlaví-----------------------------------------*/
$procento_o=$pocet_obyvatel_mesta/100; //výpočet jednoho procenta
$procento_m=round($pocet_obyvatel_mesta_muzi/$procento_o); //procento mužské populace - zaokrouhlené
$procento_z=100-$procento_m; //procento ženské populce
/*-----formování grafu poměru věku-------------------------------------------*/
for ($i; $i<=$num_vypis-1; $i++) //smyčka, která nám cykluje přesně tolikrát, kolik je záznamů v databázi
{
$vypis_data=mysql_fetch_array($data); //data jsme z databáze získali ve formátu pole, tímto příkazem je budeme postupně po jednom prověřovat
if (($vypis_data['vek']>=1) and ($vypis_data['vek']<=10))
{
$vek1_10=$vek1_10+1;
}
if ($vypis_data['vek']>=11 and $vypis_data['vek']<=20)
{
$vek11_20=$vek11_20+1;
}
if ($vypis_data['vek']>=21 and $vypis_data['vek']<=30)
{
$vek21_30=$vek21_30+1;
}
if ($vypis_data['vek']>=31 and $vypis_data['vek']<=40)
{
$vek31_40=$vek31_40+1;
}
if ($vypis_data['vek']>=41 and $vypis_data['vek']<=50)
{
$vek41_50=$vek41_50+1;
}
if ($vypis_data['vek']>=51 and $vypis_data['vek']<=60)
{
$vek51_60=$vek51_60+1;
}
if ($vypis_data['vek']>=61 and $vypis_data['vek']<=70)
{
$vek61_70=$vek61_70+1;
}
if ($vypis_data['vek']>=71 and $vypis_data['vek']<=80)
{
$vek71_80=$vek71_80+1;
}
if ($vypis_data['vek']>=81 and $vypis_data['vek']<=90)
{
$vek81_90=$vek81_90+1;
}
if ($vypis_data['vek']>=91 and $vypis_data['vek']<=100)
{
$vek91_100=$vek91_100+1;
}
}
/*--------------Výpočet procentuálních hodnot--------------------------------*/
$procenta1=round($vek1_10/$procento_o);
$procenta2=round($vek11_20/$procento_o);
$procenta3=round($vek21_30/$procento_o);
$procenta4=round($vek31_40/$procento_o);
$procenta5=round($vek41_50/$procento_o);
$procenta6=round($vek51_60/$procento_o);
$procenta7=round($vek61_70/$procento_o);
$procenta8=round($vek71_80/$procento_o);
$procenta9=round($vek81_90/$procento_o);
$procenta10=100-($procenta1+$procenta2+$procenta3+$procenta4+$procenta5+$procenta6+$procenta7+$procenta8+$procenta9);
if ($procenta10<0){$procenta10=0;} //pokud vyjde záporné číslo hodnota se vynuluje
if ($procenta1==""){$procenta1=0;} //pokud není žádný obyvatel v dané věkové kategorii, hodnota se vynuluje
elseif ($procenta2==""){$procenta2=0;} //pokud není žádný obyvatel v dané věkové kategorii, hodnota se vynuluje
elseif ($procenta3==""){$procenta3=0;} //pokud není žádný obyvatel v dané věkové kategorii, hodnota se vynuluje
elseif ($procenta4==""){$procenta4=0;} //pokud není žádný obyvatel v dané věkové kategorii, hodnota se vynuluje
elseif ($procenta5==""){$procenta5=0;} //pokud není žádný obyvatel v dané věkové kategorii, hodnota se vynuluje
elseif ($procenta6==""){$procenta6=0;} //pokud není žádný obyvatel v dané věkové kategorii, hodnota se vynuluje
elseif ($procenta7==""){$procenta7=0;} //pokud není žádný obyvatel v dané věkové kategorii, hodnota se vynuluje
elseif ($procenta8==""){$procenta8=0;} //pokud není žádný obyvatel v dané věkové kategorii, hodnota se vynuluje
elseif ($procenta9==""){$procenta9=0;} //pokud není žádný obyvatel v dané věkové kategorii, hodnota se vynuluje
include "statistika_form.php";

?>