Kód souboru link.php pro opsání

<?php
/*Kroužek webdesignu DDM Chomutov - soubor s konfigurací připojovací sekvence*/

include ("config.php"); //načítám hesla a spojovací údaje

//Česká znaková sada tabulky - ne vždycky servery používají tutéž znakovou sadu
$link = mysql_connect($dbhost, $dbuname, $dbpass);
if(!$link) exit('Nelze se připojit k databázi: ' . mysql_error());
$db_selected = mysql_select_db($dbname,$link);
if(!$db_selected) exit('Nelze nastavit databázi: ' . mysql_error());
//mysql_query("SET NAMES 'latin2'", $link); // ISO 8859-2
mysql_query("SET NAMES 'cp1250'", $link); // windows-1250

/*Připojení k serveru*/
if (!($link=mysql_connect($dbhost, $dbuname, $dbpass))){
printError(sprintf("Chyba při připojování uživatele %s k hostiteli %s", $dbhost, $nazev_hostitele));
exit();
}
/*Připojení k databázi*/
if (!mysql_select_db($dbname, $link)){
printError(sprintf("Chyba při výběru databáze %s", $nazev_databaze));
printError(sprintf("Chyba: %d %s", mysql_errno($link), mysql_error($link)));
exit();
}
/*Výsledkem celého tohoto kódu je proměnná $link, ve které máme sestavené spojení na databázi
tuto proměnnou později použijeme při připojení.*/
?>