Kód souboru vypis.php pro opsání

<?php
/*Kroužek webdesignu DDM Chomutov - soubor s výpisem všech hodnot z databáze*/

$query = "SELECT * FROM `mesto`"; //do proměnné $query vložíme příkaz co všechno chceme zobrazit, v tomto případě vše a netříděné.
include "link.php"; //aktivujeme připojovací sekvenci ze souboru link.php
$data=mysql_query($query, $link); //odesíláme dotaz na server, v proměnné $data máme údaje z databáze, které nám server vrátil zpět
$num_vypis=Mysql_num_rows($data); //v proměnné $num_vypis bude uložená informace kolik údajů je v databázi

echo"<html>
<head>
<meta http-equiv=\"Content-Language\" content=\"cs\">
<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=windows-1250\">
<title>Registr obyvatel mého města</title>
</head>

<body>
<div align=\"center\">
<table border=\"1\" width=\"80%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" bordercolor=\"#000000\" id=\"table2\" bgcolor=\"#FFFFCC\">
<tr>
<td>
<div align=\"center\">
<table border=\"0\" width=\"100%\" id=\"table3\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" bordercolor=\"#000000\" >
<tr>
<td >
<p align=\"center\"><b><font size=\"6\">Registr obyvatel mého města</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td >&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\">
Výpis všech obyvatel</td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\">
<a target=\"_self\" href=\"statistika.php\">Statistika</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\">
<a target=\"_self\" href=\"novy_obyvatel.php\">Nový obyvatel</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\">
<a target=\"_self\" href=\"editovat_obyvatele.php\">Editovat obyvatele</a></td>
</tr>
<tr>
<td align=\"center\">
<a href=\"smazat_obyvatele.php\">Smazat obyvatele</a></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align=\"center\"><b><font size=\"5\">Výpis všech obyvatel</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><p align=\"center\">";
/*-------------------Začínáme tabulka s výpisem hodnot--------------------------------------------------------*/
echo"<table border=\"1\" width=\"80%\" bgcolor=\"#FFFFFF\">
<tr>
<td align=\"center\"><b>Jméno</b></td>
<td align=\"center\"><b>Příjmení</b></td>
<td align=\"center\"><b>Věk</b></td>
<td align=\"center\"><b>Zaměstnání</b></td>
<td align=\"center\"><b>Pohlaví</b></td>
</tr>";
/*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
/*Hlavičku tabulky máme hotovou, nyní začneme vkládat hodnoty, protože jich může být pokaždé jiné množství
musíme zbytek tabulky dál generovat podle množství záznamů v databázi.*/
for ($i; $i<=$num_vypis-1; $i++) //smyčka, která nám cykluje přesně tolikrát, kolik je záznamů v databázi
{
$vypis_data=mysql_fetch_array($data); //data jsme z databáze získali ve formátu pole, tímto příkazem je budeme postupně po jedné zobrazovat
echo"<tr>
<td align=\"center\">".$vypis_data['jmeno']."</td>
<td align=\"center\">".$vypis_data['prijmeni']."</td>
<td align=\"center\">".$vypis_data['vek']."</td>
<td align=\"center\">".$vypis_data['zamestnani']."</td>
<td align=\"center\">".$vypis_data['pohlavi']."</td>
</tr>";
} //konec zobrazovací smyčky
echo"</table>";
/*-----------------Ukončení tabulky z výpisem----------------------------------------------------------------*/
echo"</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>";
?>