Kód souboru novy_obyvatel.php pro opsání

<?php
/*Kroužek webdesignu DDM Chomutov - soubor s vložením nového řádku záznamu do databáze*/

$query = "SELECT * FROM `mesto`"; //do proměnné $query vložíme příkaz co všechno chceme zobrazit, v tomto případě vše a netříděné.
include "link.php"; //aktivujeme připojovací sekvenci ze souboru link.php

/*Proměnná $volba signalizuje skriptu, jakou část kódu má provést. Po prvním najetí na tuto stránku je proměnná prázdná a proto se objeví základní formulář pro přidání
záznamu do databáze. V momentě, kdy ho vyplněný odešleme se do proměnné $volba vloží hodnota 1 a tím skript provede kontrolu vložených dat a pokud vyhovují, tak je vloží do
databáze.*/

if ($volba=="") //zahajovací stránka
{
include "novy_obyvatel_form.php";
}
elseif ($volba=="1") //kontrola dat a vložení dat do databáze
{

/*První zkontrolujeme, zda do proměnných byla vůbec vložená data, abychom do databáze zbytečně nevkládali prázdné řádky*/

$kontrola=0; //pokud je tato proměnná 0 budou data odeslána do databáze
$text_chyby="Zapoměl jste do formuláře zadat tato data: "; //generujeme text chybového hlášení
$vek=(int)$vek; //přetypování věku na celá čísla, pokud tam někdo zadá text, skript není chráněný

if ($jmeno=="")
{
$kontrola=1; //vložení chyby do kontrolní proměnné
$text_chyby=$text_chyby."jméno nového obyvatele ";
}
if ($prijmeni=="")
{
$kontrola=1; //vložení chyby do kontrolní proměnné
$text_chyby=$text_chyby."příjmení nového obyvatele ";
}
if ($vek=="")
{
$kontrola=1; //vložení chyby do kontrolní proměnné
$text_chyby=$text_chyby."věk nového obyvatele ";
}
if ($zamestnani=="")
{
$kontrola=1; //vložení chyby do kontrolní proměnné
$text_chyby=$text_chyby."zaměstnání nového obyvatele ";
}
$text_chyby=$text_chyby."."; //ukončíme první větu chybového hlášení

/*Druhé kontrolujeme, zda nám někdo nevkládá do databáze nesmyslný věk - povolíme reálnou hranici 120 let, číslo nula budeme uvažovat, jako že ještě děťátku není ani rok*/

if (($vek<0) or ($vek>120)) // podmínka se aktivuje, pokud vložený věk je menší než 0, nebo větší než 120
{
$kontrola=1; //vložení chyby do kontrolní proměnné
$text_chyby3="Nebyl vložen reálný lidský věk!";
}

/*Odesílání dat do databáze*/

if ($kontrola==1) //akce se stane, pokud skript zachytí chybu
{
$volba=""; //proměnná volba se vrátí na původní hodnotu, aby umožnila uživateli znova vložit údaje, tentokrát se mu ale vloží i chybové hlášky
include "novy_obyvatel_form.php"; //znovu se načte soubor
$vek="";
}
else
{
$query = "INSERT INTO `mesto` ( `id_obyvatel` , `jmeno` , `prijmeni` , `vek` , `zamestnani` , `pohlavi` ) VALUES ('', '".$jmeno."', '".$prijmeni."', '".$vek."', '".$zamestnani."', '".$pohlavi."')"; //do proměnné $query vložíme příkaz, kterým vkládáme nový řádek do databáze.
include "link.php"; //aktivujeme připojovací sekvenci ze souboru link.php
$data=mysql_query($query, $link); //odesíláme dotaz na server, v proměnné $data máme údaje z databáze, které nám server vrátil zpět
$text_chyby="Nový člen vašeho města ".$jmeno." ".$prijmeni." byl úspěšně vložen do databáze"; //hlášení o úspěšném vykonání příkazu
$volba=""; //proměnná volba se vrátí na původní hodnotu, aby umožnila uživateli znova vložit údaje, tentokrát se mu ale vloží i chybové hlášky
$vek="";
$text_chyby2="";
$text_chyby3="";
include "novy_obyvatel_form.php"; //znovu se načte soubor
}
}
?>