Kód souboru smazat_obyvatele.php pro opsání

<?php
/*Kroužek webdesignu DDM Chomutov - soubor se smazáním řádku záznamu do databáze*/

$query = "SELECT * FROM `mesto`"; //do proměnné $query vložíme příkaz co všechno chceme zobrazit, v tomto případě vše a netříděné.
include "link.php"; //aktivujeme připojovací sekvenci ze souboru link.php
$data=mysql_query($query, $link); //odesíláme dotaz na server, v proměnné $data máme údaje z databáze, které nám server vrátil zpět
$num_vypis=Mysql_num_rows($data); //v proměnné $num_vypis bude uložená informace kolik údajů je v databázi

/*Proměnná $volba signalizuje skriptu, jakou část kódu má provést. Po prvním najetí stránky je proměnná 0, neinicializovaná. Zobrazí se tedy úvodní stránka,
kde má uživatel možnost označit, který řádek, chce smazat. Po odeslání se $volba změní na hodnotu 1 a provede se vymazání hodnoty z databáze.*/

if ($volba=="") //zahajovací stránka
{
include "smaz_obyvatel_form.php"; //vložení formuláře z pomocného souboru
}
elseif ($volba=="1") //kontrola dat a vložení dat do databáze
{
/*Dotaz na databázi, kterým zjistíme informace pouze o vybrané položce*/
$query = "SELECT * FROM `mesto` WHERE `id_obyvatel` = '".$id_obyvatel."'"; //do proměnné $query vložíme příkaz co všechno chceme zobrazit, v tomto případě vše a netříděné.
include "link.php"; //aktivujeme připojovací sekvenci ze souboru link.php
$data_hlaseni=mysql_query($query, $link);
$vypis_data_pro_hlaseni=mysql_fetch_array($data_hlaseni); //data jsme z databáze získali ve formátu pole, tímto příkazem je budeme postupně po jedné zobrazovat
/*Odeslání mazací sekvence vybrané položky*/
$query = "DELETE FROM `mesto` WHERE `id_obyvatel` = '".$id_obyvatel."'"; //do proměnné $query vložíme příkaz, kterým smažeme řádek z databáze.
include "link.php"; //aktivujeme připojovací sekvenci ze souboru link.php
mysql_query($query, $link); //odesíláme příkaz na server
/*Sestavování hlášení*/
$text_chyby="Člen vašeho města ".$vypis_data_pro_hlaseni['jmeno']." ".$vypis_data_pro_hlaseni['prijmeni']." byl úspěšně smazán z databáze"; //hlášení o úspěšném vykonání příkazu
/*Znovu načteme změněný výpis všech položek*/
$query = "SELECT * FROM `mesto`"; //do proměnné $query vložíme příkaz co všechno chceme zobrazit, v tomto případě vše a netříděné.
include "link.php"; //aktivujeme připojovací sekvenci ze souboru link.php
$data=mysql_query($query, $link); //odesíláme dotaz na server, v proměnné $data máme údaje z databáze, které nám server vrátil zpět
$num_vypis=Mysql_num_rows($data); //v proměnné $num_vypis bude uložená informace kolik údajů je v databázi
include "smaz_obyvatel_form.php"; //znovu se načte soubor s formulářem
}
?>