Kód souboru editovat_obyvatele.php pro opsání

<?php
/*Kroužek webdesignu DDM Chomutov - soubor s editací zvoleného obyvatele*/

$query = "SELECT * FROM `mesto` order by `prijmeni` asc"; //do proměnné $query vložíme příkaz co všechno chceme zobrazit, v tomto případě vše a seřazené abecedně podle příjmení.
include "link.php"; //aktivujeme připojovací sekvenci ze souboru link.php
$data=mysql_query($query, $link); //odesíláme dotaz na server, v proměnné $data máme údaje z databáze, které nám server vrátil zpět
$num_vypis=Mysql_num_rows($data); //v proměnné $num_vypis bude uložená informace kolik údajů je v databázi

/*Proměnná $volba signalizuje skriptu, jakou část kódu má provést. Po prvním najetí stránky je proměnná 0, neinicializovaná. Zobrazí se tedy úvodní stránka,
kde má uživatel možnost označit, který řádek, chce smazat. Po odeslání se $volba změní na hodnotu 1 a provede se vymazání hodnoty z databáze.*/

if ($volba=="") //zahajovací stránka
{
include "editovat_obyvatel_form1.php"; //vložení formuláře z pomocného souboru - volba obyvatele města pro upravení
}
elseif ($volba=="1") //druhá fáze editace
{
/*Dotaz na databázi, kterým zjistíme informace pouze o vybrané položce*/
$query = "SELECT * FROM `mesto` WHERE `id_obyvatel` = '".$id_obyvatel."'"; //do proměnné $query vložíme příkaz co všechno chceme zobrazit, v tomto případě vše a netříděné.
include "link.php"; //aktivujeme připojovací sekvenci ze souboru link.php
$data_hlaseni=mysql_query($query, $link);
$vypis_data_pro_hlaseni=mysql_fetch_array($data_hlaseni); //data jsme z databáze získali ve formátu pole, tímto příkazem je budeme postupně po jedné zobrazovat
if ($vypis_data_pro_hlaseni['pohlavi']=="M")
{
$pole1="checked";
}
if ($vypis_data_pro_hlaseni['pohlavi']=="Z")
{
$pole2="checked";
}
include "editovat_obyvatel_form2.php"; //vložení formuláře z pomocného souboru - editační formulář
}
elseif ($volba=="2") //kontrola dat a vložení dat do databáze
{
/*Odeslání mazací sekvence vybrané položky*/
$query = "UPDATE `mesto` SET `jmeno` = '$jmeno', `prijmeni` = '$prijmeni', `vek` = '$vek', `zamestnani` = '$zamestnani', `pohlavi` = '$pohlavi' WHERE `id_obyvatel` = '$id_obyvatel'"; //do proměnné $query vložíme příkaz, kterým měníme zvolené položky.
include "link.php"; //aktivujeme připojovací sekvenci ze souboru link.php
mysql_query($query, $link); //odesíláme příkaz na server
/*Znovu načteme změněný výpis všech položek*/
$query = "SELECT * FROM `mesto` order by `prijmeni` asc"; //do proměnné $query vložíme příkaz co všechno chceme zobrazit, v tomto případě vše a seřazené abecedně podle příjmení.
include "link.php"; //aktivujeme připojovací sekvenci ze souboru link.php
$data=mysql_query($query, $link); //odesíláme dotaz na server, v proměnné $data máme údaje z databáze, které nám server vrátil zpět
$num_vypis=Mysql_num_rows($data); //v proměnné $num_vypis bude uložená informace kolik údajů je v databázi
include "editovat_obyvatel_form1.php"; //vložení formuláře z pomocného souboru - volba obyvatele města pro upravení
}
?>