SQL databáze

 cvičení a úvod

Pro práci s dynamickým webem potřebujeme pružně měnit data obsažená ve webových stránkách a také potřebujeme s těmito daty dále pracovat. Pro začátek využijte třeba služeb portálu www.webzdarma.cz, který umožňuje zdarma založit databázi.

úkol 1: Zřiďte si účet na www.webzdarma.cz a založte si tam sql databázi - (po registraci musíte zaškrtnout volbu administrace-nastavení-nastavení mysql obr.1.. Po odeslání se vám automaticky vytvoří databáze, ve které můžete tvořit své první tabulky. Také se vám ukáže tabulka, kde můžete měnit nastavení své databáze a máte tam také přihlašovací údaje pro vstup do služby phpmyadmin, nebo pro připojení z webové stránky. obr. 2)

Do webového rozhraní, které vám webzdarma poskytuje se dostanete přes volbu administrace-nastavení-phpmyadmin. Pro vstup musíte zadat jméno databáze a heslo. Údaje naleznete ve volbě nastavení-nastavení mysql. Zadáte své uživatelské jméno a heslo. Po vstupu se vám ukáže rozhraní služby phpmyadmin, kde můžete tvořit.

 

Příklad toho co se vám zobrazí:

  1, Tlačítko s ikonkou SQL vám rozbalí příkazové okénko ve kterém můžete přímo zadávat příkazy pro manipulaci s daty. Stejné příkazy pak můžete spolu se spojovací sekvencí zadávat na své webové stránky. Získaná data se pak dají zobrazovat.

2, Zde se vám zobrazí kód dotazu na databázi, nebo příkaz, který jste jí zadali. Kód se dá zkopírovat a dále použít. Kód se vygeneruje i když uděláte nějakou operaci přímo s databází prostřednictvím tlačítek v phpmyadmin.

3, Záložky umožňující vám další práci s tabulkami, změny struktury tabulky apod.

4, Pole do kterého zadáváme název tabulky (bez háčů, čárek a mezer). Do pole "Sloupce" pod ním zadáváme počet sloupců, které v databázi potřebujeme.

 

 

Pokud jste dospěli do tohoto stádia, zadejte do názvu tabulky mesto (nebo jiný vámi zvolený název) a počet sloupců 6. Objeví se vám následující obrázek:

Vysvětlivky:

1, Sloupeček s názvem "Sloupec" je sloupec, kde zadáváe budoucí názvy sloupečků v tabulce (jsou sice v řádcích, ale nenechte se zmást). (Je nutné všechny vyplnit)

2, Sloupeček s názvem "Typ" je sloupec, kde zadáváte datový typ záznamu. Server pak ví, jaká data tabulka obsahuje a přizpůsobí tomu svojí práci s ní a velïkost paměti tabulce vyhrazené. Nastavte pro začátek tabulku tak, jak je na obrázku.

3, Sloupeček "Délka/Množina" vám naznačuje pro kolik znaků maximálně je sloupeček tabulky stavěný. Server podle toho rezervuje paměť pro hodnoty. Nastavte tak, jak je to na obrázku.

4, Sloupeček "Extra" je sloupec, kde můžete nastavit hodnotu auto_increment. Hodnota auto_increment způsobí, že při každém vložení nového řádku do tabulky se automaticky vyplní číselnou hodnozou o 1 vyšší, než předchozí řádek. Toto se používá například, když chceme mít řádky v tabulce unikátně číslované. Počítat se začíná od nuly.

5, Poté následuje řada sloupečků se zaškrtávacími poli. Zaškrtněte v řádku-sloupci id_obyvatel volbu index. Znamená to, že si server předtřídí vaší tabulku podle tohoto sloupečku.

Pokud vše máte stiskněte tlačítko Ulož. Vytvoří se vaše tabulka a ukáže se vám následující obrázek:

 

1, V databázi můžete mít více tabulek, zde je ta, kterou jste právě vytvořili.

2, Toto je kód, kterým jste vytvořili vaší tabulku. (Zde kód pro opsání)

3, Struktura vaší tabulky (zatím je prázdná)

Úkol 2: Vymažte právě vytvořenou tabulku (volba odstranit na záložkách). Spusťte režim zadávání příkazů SQL (tlačítko sql v sloupci nalevo). Do příkazového okénka vložte kód kterým jste předtím vytvořili tabulku (viz 2.) a spusťte. Pokud jste vše vytvořili správně měla by se vám vytvořit nachlup stejná tabulka, jako ta, kterou jste předtím smazali.

Vkládáme řádek do tabulky

 

Chcete-li vložit řádek s nějakými daty do tabulky přímo z rozhraní phpmyadmin, najděte si záložku s ikonkou vkládajícího se řádku a s textem vložit. Po stisknutí se vám zobrazí formulář, kde můžete vyplnit pole s daty a vložit tím informace přímo do tabulky. Většinou je to nastavené, že můžete vkládat až dva řádky najednou. Při psaní dat do polí pište správná data do správných datových polí. (nepište texty do čísel a podobně). Vyplňte prvá data viz obrázek. Řádky-sloupce id_obyvatel nechte nevyplněné tabulka si je vyplní sama.

Po odeslání se vám objeví hláška o splnění (pokud jste to vyplnili, jak jsem vám říkal). Všimněte si SQL dotazu, kde se vám zobrazil kód pro vložení řádků do tabulky.

Chceme li si data prohlédnout, klikneme na záložku "Projít". Vypíší se nám data v tabulce (pozor většinou prvních 30, pak musíme listovat).

1, Příkaz pro vylistování celé tabulky bez třídění.

2, Vypsaný obsah tabulky.

Úkol 3: Vyplňte tabulku aspoň 50 lidmi. Vložte reálná jména a další údaje, tabulku budeme později používat pro třídění dat a nesmysly, pokud by v ní byly obsažené by vám později zkomplikovaly život.