SQL databáze

Statistika databáze

 

Co by to bylo za databázi města, kdybychom údaje z ní nepodrobili průzkumu a zároveň je neukázali v nějaké vizuální podobě. Statistiku jsem vytvořil jednak v podobě vypsaných hodnot (počet celého obyvatelstva města, počet mužů a žen a počty věkových skupin). A následně jsem předvedl vzájemné poměry těchto skupin v generovaném grafu.

Chceme-li v případné prezentaci dále počítat s hodnotami musíme je dokázat z databáze získat. Přesně definované hodnoty se dají z databáze získat pomocí příkazu select podobně jako při výpisu celé databáze. My ale můžeme přesněji definovat výběr hodnot a tím se dostat k údajům o které máme zájem. Hodnoty definujeme pomocí podmínek, které vkládáme do upřesnění příkazu select.

Příklad:

SELECT * FROM `mesto` where `pohlavi`='M'  //dotaz vybere všechny obyvatele mužského pohlaví

vysvětlení:
Select * From - výběr z tabulky `mesto`, hvězdička mezi příkazem select a from nám říká, že chceme vybrat všechny hodnoty. Pokud bychom napsali příkaz ve formě SELECT `pohlavi` FROM `mesto`, výsledný výběr by obsahoval pouze jeden sloupec `pohlavi`. V některých případech v rozsáhlejších tabulkách je výhodné omezit počet vybraných hodnot jen na nezbytně nutné, zrychluje to celý dotaz na server.
 
where - příkaz where nám přesněji specifikuje, jakou hodnotu chceme vybrat. Upřesnění se děje fomrou podmínkového příkazu, který následuje za příkazem where. Všimněte si rozdílných apostrofů do kterých vkládáme podmínky. Pro operace s podmínkami můžeme používat klasické operátory rovnosti a nerovnost a logické operátory typu and, or atp.. Do takovýchto podmínkových příkazů mžeme vkládat i výpočty, ale o tom až někdy jindy.
 
Zobrazení hodnot: Pro zobrazení hodnot jsem použil malé finty a sice tabulky, jejíž poměry velikosti jednotlivých polí můžeme definovat v procentuálních hodnotách, prostým obarvením buňky je pak poměr těchto hodnot snadno porovnatelný.
 
Celá statistická sestava se kromě základních připojovacích souborů skládá ze souboru statistika.php, obsahující hlavní výpočet hodnot a includovaného souboru statistika_form.php, který danné hodnoty zobrazí.

 

1, Soubor config.php - obsahuje adresy na server a další spojovací údaje, jako jméno uživatele, databáze a heslo. Kód naleznete zde.
2, Soubor link php - do proměnné $link vám nahustí všechen kód potřebný pro spojení s vaší databází. Kód naleznete zde.
3, Soubory statistika_form.php - je pomocný soubor sloužící k zobrazení hodnot. Kód najdete zde.
3, Soubor statistika.php - je hlavní soubor využívající předchozí soubor, jako soubor pomocný. Soubor vypočítá hodnoty pro zobrazení. Kód naleznete zde.
Výsledek pro kontrolu zde.
 
Formuláře jsou dva v prvém vybíráme řádek pro editaci a ve druhém jej editujeme..