SQL databáze

Editace řádku v databázi

 
Chceme li editovat záznam v databázi musíme spojit znalosti a postupy ze dvou předchozích lekcí. Obdobně jako při mazání řádku musíme napřed vytřídit formulář pro požadovaný záznam, který chceme měnit (to je krok 1) v kroku dvě změníme údaje v políčkách a se změnou záznam zpět odešleme podobně, jako když jsme vkládali nový řádek do databáze (2. krok).

Soubor smaz obyvatele.php je tedy několikastupňový, kdy podmínkovým příkazem (proměnná $volba) rozlišujeme, jaký krok právě skript provádí. Jako spojovací sekvenci dále celá sestava používá i soubory link.php a config.php jako v předchozí lekci. Pro změnu údaje v databázi slouží příkaz update (viz. komentář v kódu).

 

1, Soubor config.php - obsahuje adresy na server a další spojovací údaje, jako jméno uživatele, databáze a heslo. Kód naleznete zde.
2, Soubor link php - do proměnné $link vám nahustí všechen kód potřebný pro spojení s vaší databází. Kód naleznete zde.
3, Soubory editovat_obyvatel_form1.php a editovat_obyvatel_form2.php - jsou pomocné soubory zobrazující vizuální stránku webu - v tomto případě formuláře pro editaci řádku.. Kód naleznete zde a zde .
3, Soubor editovat_obyvatele.php - je hlavní soubor využívající předchozí soubory, jako soubory pomocné. Kód naleznete zde.
Výsledek pro kontrolu zde.
 
Formuláře jsou dva v prvém vybíráme řádek pro editaci a ve druhém jej editujeme..