Projekt výpočet vzorce

Formuláře nám umožňují, spolu s jazykem php, aktivně využívat prostředí internetu. V dnešním projektu si zkusíme vytvořit pro zkoušku webové stránky, které by uměly spočítat různé výpočty geometrického útvaru - obdélníku.

Zadání:

Vytvořte webové stránky, které budou umět ze zadaných údajů vypočítat obsah, obvod, úhlopříčku, stranu a, stranu b a opsanou kružnici obdélníku. Výsledek by měl vypadat takto: Projekt výpočet vzorce.

A zde máte všechny soubory tohoto projektu ke stažení: zde.

Řešení:

Především musíme uvážit, že celý projekt je vlastně několik výpočtů v jednom. Uživatel se tedy musí rozhodnout, který výpočet chce realizovat a podle toho musí do výpočtu zadat vstupní hodnoty. Jiné vstupní hodnoty totiž budeme potřebovat pro výpočet obsahu a jiné třeba pro výpočet strany a. Pokud bychom všechno řešili prostřednictvím jednoho souboru, jako v předchozích případech, byl by výsledný soubor velmi velký a nepřehledný. Proto rozdělíme výpočet do více souborů a navzájem je propojíme (viz obr.).

Celá soustava souborů pak funguje takto: V souboru volba_vypoctu.php se nám zobrazí formulář na základě kterého si vybereme, který typ výpočtu chceme provést. Po zaškrtnutí volby výpočtu odešleme hodnoty ke zpracování. Vybraný výpočet zpracovává soubor vypocet.php. Ten pomocí podmínkového příkazu podle příchozích hodnot vybere jeden ze šesti souborů, podle druhu výpočtu. Každý z těchto šesti souborů pracuje ve dvou režimech (opět ošetřeno podmínkovým příkazem). V prvém režimu čeká na vstupní hodnoty, ze kterých pak po odeslání vypočítá výsledek. V druhém režimu pak prověří hodnoty určené k výpočtu. Pokud jsou tyto hodnoty v pořádku vypočte výsledek. Vypočtený výsledek pak zobrazí a to i v případě, kdy vyjde nulová, nebo dokonce záporná hodnota (v těchto případech skript ohlásí, že výsledek není možné vypočítat).

Pro realizaci tohoto projektu budeme potřebovat znát některé postupy z oblasti programování v php. Dobře si tyto odkazy prostudujte, budete je potřebovat.

Vkládání jednoho souboru do druhého - příkaz include - zde.

Jak fungují podmínkové příkazy - if, elseif, else - zde.

Jak zadat příkazy k matematickým výpočtům - zde.