Matematické příkazy PHP využité v tomto projektu

V našem projektu můžete využít dvě základní matematické funkce, které nám jazyk php umožňuje.

  • sqrt($cislo) - vrátí druhou odmocninu zadaného čísla (proměnné $cislo)
  • pow($cislo, $na_kolikatou) - vrátí číslo vzniklé umocněním základu mocniny (proměnné $cislo) mocnitelem ( proměnná $na_kolikatou).
  •