Podmínkové příkazy

Podmínkové příkazy používáme, když chceme aby skript provedl nějakou činnost za určitých podmínek a jinou, pokud se tyto podmínky změní. Podmínkový příkaz může být poněkud komplikovaný, proto si napřed probereme základy.

Syntaxe podmínky:

if ($volba==1)  //jestliže je $volba rovna 1
   {
   echo "Provádím podminku pokud je promenna $volba rovna 1.";
   }
elseif ($volba==2) //nebo jestliže je $volba rovna 2
   {
   echo "Provádím podminku pokud je promenna $volba rovna 2.";  
   }
else //jestliže nejsou splněné předchozí podmínky
  {
  echo "Provádím podminku pokud není promenna $volba rovna 1, ani 2.";
  }

Klíčová slova:

if - tento příkaz je úvodem každé podmínky, znamená prostě slovíčko "jestliže". Za ním povinně následují obyčejné závorky ve kterých musí být uvedena podmínka. Pozor nepoužíváme pouze jedno =, ale dvě za sebou. Nejedná se zde totiž o matematické vyjádření rovnosti, ale o vyjádření shody. Můžeme také použít další operátory - například <, >, <=, >=, != (neobsahuje) atp.

Za tímto prvním sledem příkazů následuje takzvané tělo podmínky, což je část mezi složenými závorkami {}. Tato část se provede v případě, že je splněna podmínka v úvodní části příkazu v obyčejné závorce.

elseif - v jednom podmínkovém bloku může být více podmínkových příkazů. Příkaz elseif nám umožňuje vyrobit větvení skriptu, kdy je možné stanovit podmínku ne jen buď a nebo, ale více variant.

else - Sled příkazů, který se vykoná, pokud není splněná ani jedna podmínka.