Příkaz include

V jazyce php se příkazu include využívá pro vkládání obsahu jiných souborů do souboru se kterým zrovna pracujeme. Dobře je tento princip vidět na následujícím obrázku.

Vkládat můžeme ne jen jeden soubor, ale klidně i více.

Syntaxe příkazu: include "cesta_k_souboru/jmeno_vkladaneho_souboru.php";

Časté chyby jsou: zapomenutí středníku za celým příkazem, nebo chyba v zadání odkazu na vkládaný soubor (chybná cesta, chybný název souboru, odkaz na neexistující soubor).

Příkaz include je často používán v kombinaci s podmínkovými příkazy, kdy jsou do těla volajícího souboru includovány různé pomocné skripty podle splněných podmínek. Tento případ nastane i v našem projektu.